Du är här: Startsidan

Kommande i kalendern

22/10Högmässa
22/10Mässa
22/10Mässa
23/10Kyrkoråd
25/10Morgonbön
25/10Alpha för alla
26/10Träffpunkten
29/10Gudstjänst
29/10Gudstjänst
31/10Örkened kyrkliga syföreningen
1/11Morgonbön
1/11Alpha för alla
2/11Träffpunkten
3/11Öppet hus
4/11MInnesgudstjänst
5/11Högmässa
8/11Morgonbön
8/11Alpha för alla
9/11Församlingskåren
11/11Kvinnofrukost

Visa hela kalendern

Aktuellt i församlingen


Nu har vår barnverksamhet startat. Läs gärna mer här

Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2017
Besöksadress Örkeneds Församling
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se