Du är här: Startsidan / Startsidan / Körer / musikKörer och musik

Ring Anette om du önskar vara med i någon kör eller i den fria musikverksamheten.


Anette övar med körerna i församlingshemmet följande dagar:

Kyrkokören (vuxna) tisdag 19.00-20.30.
Gabrielkören (årskurs 0-1) tisdag 14.00-15.30
Mariakören (årskurs 4-5) tisdag 15.30-17.00
Mikaelkören (årskurs 2-3) onsdag 14.00-15.30
Ceciliakören (årskurs 6 och uppåt) onsdag 15.30-17.00

Plats finns dessutom i kyrkans fria musikverksamhet, framför allt piano, orgel o. sång.
Vi hälsar Er varmt Välkomna till vår musikverksamhet!


Ingen särskild inskrivningsdag gäller för de olika grupperna. Anmälan görs till Anette. Telefon: 0479-204 54.
De kan även nås på:
 Anette  070-734 69 60.
 Vanlig post: Örkened församling, Box 73, 280 70 Lönsboda.


Bilder från verksamheten

 

 


 

 

 

 

 


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2018
Besöksadress Örkeneds Församling
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se