Du är här: Startsidan / Startsidan / Välkommen

Välkommen till Örkeneds församling!

Vår kyrka står öppen för Dej.

Vi hoppas att även Du är öppen för vår kyrka.

Vi söker dig, kyrkoherde,

som är trygg i din tro, har ett tydligt ledarskap och god kommunikationsförmåga. Arbetslaget omfattar nio tjänster (komminister, kantor, ekonom, kanslist, husmor, barnledare, tre vaktmästare).

Fast tjänst på 100%.


Vi söker dig, komminister,

som har god förmåga att få kontakt med människor i alla åldrar, ung som gammal och god kommunikativ förmåga. Beroende på din egen inriktning kan tjänsten utformas mer åt det diakonala hållet eller mer åt det kommunikativa.

Fast tjänst på 75-100%


Är du intresserad

av någon av tjänsterna och/eller vill ha mer information kan du ta kontakt med t.f. kyrkoherden Staffan Fredin, 070-6481484.

Din ansökan skickas till

Örkeneds församling

Box 73, 283 02 Lönsboda eller

orkened.forsamling@svenskakyrkan.se

Senast 24/5 2020


Örkeneds församling ligger i Skånes nordöstra hörn, i Osby kommun. 

Osby kommun bildades 1974 efter en kommunsammanslagning av Osby, Loshult och Örkeneds kommuner samt Visseltofta församling. Kommunen har drygt 13 250 invånare. Osby är Skånes nordligaste kommun och gränsar till såväl Småland som Blekinge.

Här kan du kombinera närheten till städers puls med den lugna gården på landet. Med goda kommunikationer i kommunen, som till exempel Södra stambanan, har du bara en timme till Malmö. På samma tid kommer du till Växjö med bland annat dess universitet och det är knappt två timmar till närmaste huvudstad, Köpenhamn.

Tack vare Osbys kommuns läge och tågförbindelser finns det också goda pendlingsmöjligheter. Samtidigt har du naturen och vildmarken runt hörnet. Avståndet från Lönsboda till Osby centralort är ca 2 mil, till Älmhult ca 2 mil, till Olofström ca 2 mil och till Broby ca 2,5 mil.

Örkeneds församling är Lunds stifts till ytan största församling. Vid slutet av föregående år var 2177 av de 2925 invånarna i Örkeneds församling medlemmar i Svenska kyrkan vilket motsvarar 74,4 procent av befolkningen. Församlingen gar en kyrka som ligger mitt i byn Lönsboda. I den firas varje sön- och helgdag huvudgudstjänst kl. 10 och morgonbön på onsdagar kl. 8.30.

I församlingshemmet samlas olika körer, träffpunkt och andra gemenskapsträffar för alla åldrar, barnverksamhet i olika grupper beroende på ålder samt ekumeniska bönesamlingar och församlingskåren. På somrarna brukar det förutom huvudgudstjänsterna i kyrkan firas friluftsgudstjänster i några av de 67 byarna som ingår i församlingen.

Församlingen står nu i begrepp att arbeta fram en ny församlingsinstruktion i vilken man kommer att lägga vikt vid en del nya arbetsformer och formulera en aktuell framtidsvision.

Ekonomin är stabil. Personalstyrkan utgörs av två präster, en kantor, en kanslist, en barnledare, en husmor och tre vaktmästare.

Vi söker nu två nya präster som kan ersätta de som tidigare tjänstgjort här och nu fallit för åldersstrecket.


Alla rättigheter reserverade Örkeneds Församling 2020
Besöksadress Örkeneds Församling Göingegatan 2
Lönsboda
Postadress Örkeneds Församling Box 73 280 70 Lönsboda
Telefon 0479-200 43 E-postadress orkened.forsamling@svenskakyrkan.se